Fredrikstad -Torvbyen (Midlertidig stengt)

Besøksadresse

Brochgata 7
1607 Fredrikstad

Mobilnummer/E-post

69308834 torvbyen.Vita2252@Vita.no

Åpningstider

Mandag - Fredag: 10:00-20:00
Lørdag: 10:00-18:00