Fri frakt over 249,-
Lynrask levering
Klikk og hent på 30 minutter
Eksklusive medlemstilbud

Personvernerklæring

VITA Group AS (org.nr. 923 592 784), ved daglig leder, er ansvarlig for lagring og behandling av Personopplysninger i gruppen, inkludert alle heleide datterselskaper. VITA Group AS driver en av Norges største kundeklubber, VITA Venn, og har stort fokus på å behandle alle Personopplysninger forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og regler. Denne personvernerklæringen gir informasjon om VITA Group AS sin behandling av Personopplysninger generelt. For medlemmer av VITA Venn gjelder en egen personvernerklæring 

Definisjoner

 • Person er en identifiserbar fysisk person, for eksempel en kunde eller kontaktperson.
 • Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en Person.
 • Behandlingsansvarlig er den som definerer formålet for behandlingen av Personopplysningene og som har avtaler med Personer.
 • En Databehandler behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert av en Databehandleravtale (DBA) mellom Behandlingsansvarlig og Databehandleren.
 • Anonyme data er data hvor alle identifiserende elementer er fjernet, noe som gjør det umulig å knytte dataene til en person.

Behandling av personopplysninger hos VITA Group AS

VITA Group AS er Behandlingsansvarlig for:

 • Kunder, medlemmer og mottakere av nyhetsbrev.
 • Ansatte og konsulenter.
 • Kontaktpersoner hos partnere og leverandører.

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Administrere samtykker.
 • Utøve individuelle rettigheter som innsyn, korrigering av opplysninger, ol.
 • Formidle informasjon, nyhetsbrev, medlemstilbud og annen tilpasset markedsføring, for eksempel på sosiale medier.
 • Varsle om endringer i tjenestene eller vilkårene.
 • Besvare forespørsler eller spørsmål relatert til tjenestene, vilkårene eller behandling av Personopplysninger.

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige kontaktopplysninger som navn, adresse, epost, telefonnummer, ol.
 • Kjøpshistorikk.
 • Historikk om bruken av websidene våre.
 • Opplysninger relatert til innholdet i kommunikasjon, slik som e-post, SMS, ol.

VITA Group AS kan kombinere Personopplysninger samlet inn av forskjellige tjenester, så lenge opplysningene er samlet inn med samme formål.

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Eksplisitt samtykke.
 • Å overholde en rettslig forpliktelse VITA Group AS er underlagt, for eksempel levering av kjøpte produkter eller lagring av opplysninger på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.
 • Å ivareta VITA Group AS berettigede interesser (forutsatt at Personers interesser ivaretas), for eksempel i forbindelse med forbedring av tjenestene, å forsvare et rettskrav, å forhindre tap eller skader, å forhindre handlinger som kan kompromittere Personers Personopplysninger.

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.
 • Få innsyn i sine Personopplysninger.
 • Endre sine Personopplysninger.
 • Be om sletting av sine Personopplysninger.
 • Be om begrensning av, eller protestere mot behandling.
 • Be om overføring av sine Personopplysninger.
 • Avslutte avtaler og medlemskap.

Lagringstid

VITA Group AS oppbevarer Personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når en kunde ber om det eller en avtale med samarbeidspartnere sies opp. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre Personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta VITA Group AS berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av Personopplysninger er av stor betydning for VITA Group AS. Vi jobber kontinuerlig med å ivareta sikkerheten og beskytte Personopplysninger mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter, eksternt og internt. Våre sikkerhetsrutiner omfatter beskyttelse av personell, data, IT-systemer og infrastruktur, interne og offentlige nettverk samt kontorbygg og tekniske anlegg.

Overføringer av personopplysninger

Ingen ekstern tredjepart kan bruke dine Personopplysninger til eget formål. VITA Group AS kan utlevere Personopplysninger til Databehandlere som utfører tjenester for VITA Group AS og andre samarbeidspartnere. Databehandlerne og partnerne vil kun bruke Personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for, eller for å utføre tjenestene for VITA Group AS. Forholdet til slike tredjepartsleverandører er regulert i Databehandleravtaler eller tilsvarende avtaler. Utlevering av Personopplysninger til offentlige organer forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. En liste over de Databehandlerne VITA Group AS bruker finner du her: Databehandlere for VITA Group AS

Bruk av informasjonskapsler

VITA Group AS bruker informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologi på våre nettsider. Når du besøker www.vita.no eller andre av våre nettsider kan det lagres informasjonskapsler på din datamaskin, mobiltelefon eller tilsvarende enhet. Informasjonskapslene hjelper oss til å finne ut hvilke deler av nettsidene våre som er de mest populære, hvilke sider som besøkes og hvor lenge de besøkes. Opplysningene brukes til analyser og utvikling slik at vi kan gjøre både nettsidene og tjenestene våre bedre samt tilpasse nyhetsbrev og tilbud spesielt til deg.

Digital annonsering

VITA Group AS annonserer på digitale plattformer og sosiale medier. Slike annonser kan være tilpasset deg, basert på personopplysninger, kjøp, informasjonskapsler o.l. Om du ikke ønsker slike tilpassede annonser kan du selv endre det. Både Facebook, Instagram, Google og andre har dette tilgjengelig under Innstillinger på de ulike platformene.

Klagerett

Dersom du mener at VITA Group AS behandling av Personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til VITA Group AS direkte, til kundeservice, i butikk, til Datatilsynet eller til annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon 

Ta gjerne kontakt med oss via kundeservice på epost kundeservice@vita.no, telefon +47 800 40 456 (vanlig takst) eller brev til VITA Group AS, Postboks 6013 Etterstad, 0601 Oslo. Vår Kundeservice kan også sette deg i kontakt med VITA Group AS personvernombud.

Endring av denne personvernerklæringen

VITA Group AS forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen til enhver tid. Den nyeste og gjeldende versjonen av personvernerklæringen er til enhver tid tilgjengelig på vita.no eller på forespørsel.

 

Publisert dato: 15.03.2022