Club VITA medlemsvilkår og personvernerklæring

Vilkår og betingelser 

Før du melder deg inn i Club VITA er det viktig at du leser vilkår og betingelser for medlemskapet, så du vet hva du sier ja til og forstår hvordan vi i VITA behandler dine personopplysninger.
Det er VITA Group AS, Haslevangen 15, 3. etg., 0579 Oslo, Norge, som står bak Club VITA.

GENERELT OM FORDELSPROGRAMMET OG CLUB VITA

Club VITA er et gjensidig fordelsprogram hvor formålet er at både du som medlem og VITA oppnår fordeler av medlemskapet. Både medlemmet og VITA forplikter seg i henhold til medlemsavtalens vilkår og betingelser. For medlemmet innebærer dette å stille sin handels- og kommunikasjonshistorikk til rådighet for VITA, mens VITA forplikter seg til å gi medlemmet bonus, personlige fordeler og tilbud. VITA vil bruke medlemshistorikken som grunnlag for analyse, læring og markedsføring, og for å kunne gi deg relevante personlige tilbud.

Du må være minst 15 år gammel for å bli medlem av Club VITA, ha et norsk mobilnummer og en e-postadresse.

Du kan melde deg inn i Club VITA i våre butikker, eller på VITA.NO. Det koster ingenting å bli medlem av Club VITA. Medlemskap gir deg bonus på alt du handler i alle VITA-butikker, samt i vår nettbutikk VITA.NO.

Du kan til enhver tid avslutte medlemskapet uten ytterligere forpliktelser. Medlemskapet forutsetter som utgangspunkt at du aksepterer tilpasset markedsføring på e-post og SMS, men i henhold til Markedsføringsloven kan du styre dette selv i din profil på VITA.NO.

VITA Group AS forbeholder seg retten til å endre Club VITA’s vilkår, samt helt å kunne avslutte Club VITA. Hvis VITA Group AS ikke er i stand til å oppfylle en av forpliktelsene sine som følge av en hendelse utenfor rimelig kontroll, for eksempel konkurs eller virksomhetsoverdragelse, oppheves disse vilkår og betingelser med umiddelbar virkning.

MEDLEMSNIVÅER

Du opptjener poeng på alle dine kjøp på VITA.NO og i VITA-butikker, foruten kjøp av gavekort.

1 krone = 1 bonuspoeng. Poengene du opptjener kvalifiserer deg til ett av våre tre medlemsnivåer. Høyere medlemsnivå gir høyere bonussjekker.

Ditt medlemsnivå oppdateres løpende og er basert på dine opptjente poeng de siste 12 månedene. 

Club VITA nivå 1: Kjøp tilsvarende 0 – 1499 poeng

Club VITA nivå 2: Kjøp tilsvarende 1500 – 4999 poeng

Club VITA nivå 3: Kjøp tilsvarende 5000 poeng eller over

BONUS OG FORDELER

Alle Club VITA-medlemmer vil motta medlemstilbud og medlemsbonus knyttet til kjøp. Utover dette vil det komme egne fordeler og bonusordninger knyttet til nivå 2 og 3.

Club VITA nivå 1: 2% bonus (10 NOK, for hver 500,- kroner)

Club VITA nivå 2: 4% bonus (20 NOK, for hver 500,- kroner)

Club VITA nivå 3: 6% bonus (30 NOK, for hver 500,- kroner)

Medlemsbonus for et nytt nivå blir gjeldende for kjøp foretatt etter at du har kvalifisert deg til et nytt nivå. 

GYLDIGHET FOR POENG OG BONUSSJEKKER

Poeng du har opptjent for et kjøp utløper etter 12 måneder fra den dagen kjøpet ble gjennomført. Du kan følge med på poengsaldo og medlemsnivå på profilen din på VITA.NO. Ved utmelding av Club VITA vil alle poeng og bonussjekker bli slettet automatisk.

En bonussjekk opprettes automatisk når du har handlet for 500,- kroner. Fra denne dato vil bonussjekken være gyldig i 2 måneder. For øvrige personlige rabatter gjelder egne betingelser. Husk derfor å sjekke utløpsdato for særskilte tilbud og rabatter.

INNMELDING

Ved innmelding i butikk oppgir du ditt mobilnummer i kassen. Du vil deretter motta en SMS med en link til Club VITAs medlemsside. Der kan du fullføre ditt medlemskap ved å oppgi navn, e-postadresse og kjønn, lage et personlig passord, samt å akseptere vilkårene og betingelsene.

Ved innmelding, enten i butikk eller på VITA.NO, blir du først registrert som nytt medlem når du aktivt har akseptert våre vilkår og betingelser.

Inaktivt medlem:

Ved inaktivt medlemskap (dvs. ingen registrerte medlemskjøp) i mer enn 48 måneder vil du automatisk bli utmeldt av Club VITA. Varsel om dette sendes ut i forkant, senest 1 måned før. På grunn av våre rutiner for informasjonssikkerhet og sikker lagring av data, kan det ta inntil 30 dager etter avslutning av medlemskap før alle Personopplysninger er slettet i alle våre systemer.

AVSLUTTE MEDLEMSKAP

Hvis du ikke lenger ønsker å være medlem av Club VITA, kan du melde deg ut ved å trykke på «meld ut»-knappen under Mine Innstillinger på din profilside. Dersom du opplever problemer ved utmelding, vennligst send en e-post til kundeservice@vita.no fra den epostadressen du har registrert på ditt medlemskap.

IKKE FULLFØRT INNMELDING

Dersom innmeldingen ikke fullføres vil ditt mobilnummer bli lagret i vårt system inntil du fullfører registreringen, og i maksimum 10 dager. Mobilnummer blir lagret for å kunne gi deg poeng for ditt siste kjøp før du fullfører innmeldingen.

Dersom du ikke fullfører innmeldingen innen 10 dager, vil ditt mobilnummer og kjøpshistorikk, inkludert eventuelt oppspart bonus bli slettet. På grunn av våre rutiner for informasjonssikkerhet og sikker lagring av data, kan det ta inntil 30 dager før alle Personopplysninger er slettet i alle våre systemer.

Vi vil kunne sende påminnelser om å fullføre ditt medlemskap på SMS.

Misbruk av medlemskapet og uakseptabel adferd i våre butikker (f.eks. tyveri eller svindel) kan føre til at du meldes ut av Club VITA, samt til inndragelse av opptjente poeng.

NB! Når medlemskapet avsluttes mister du alle opptjente poeng og eventuelle bonussjekker som ikke har blitt innløst.

MARKEDSFØRING PÅ E-POST OG SMS

Medlemskapet i Club VITA forutsetter som utgangspunkt at du aksepterer tilpasset markedsføring på e-post og SMS, for eksempel e-post og SMS med nyheter og tilbud, samt invitasjoner til ulike butikkaktiviteter.

Dersom du ikke ønsker å motta markedsføring på e-post eller SMS, kan du til enhver tid endre innstillingene dine under ‘MINE INNSTILLINGER’ på din profil på www.VITA.NO. Ønsker du ikke at personopplysningene dine blir brukt til analyseformål må du avslutte ditt medlemskap.

 

Personvernerklæring 

HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER I CLUB VITA

VITA Group AS er i henhold til Personvernregelverket (Personopplysningsloven og EU-forordning 2016/679 – General Data Protection Regulation), behandlingsansvarlig for medlemmer i Club VITA. Nedenfor finner du en oversikt over hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

Definisjoner

 • Person er en identifiserbar fysisk person, for eksempel en kunde eller kontaktperson.
 • Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en Person.
 • Behandlingsansvarlig er den som definerer formålet for behandlingen av Personopplysningene og som har avtaler med Personer.
 • En Databehandler behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert av en Databehandleravtale (DBA) mellom Behandlingsansvarlig og Databehandleren.
 • Anonyme data er data hvor alle identifiserende elementer er fjernet, noe som gjør det umulig å knytte dataene til en person.

Personopplysninger som behandles og lagres

Ved inngåelse av medlemskap i Club VITA aksepterer du vilkårene og betingelsene for medlemskapet, inkludert behandling og lagring av de personopplysningene du har oppgitt. Dette lagres og dokumenteres med et tidsstempel. Følgende opplysninger kan behandles og lagres i forbindelse med medlemskapet:

 • Alminnelige Personopplysninger som navn, fødselsdato og kjønn.
 • Kontaktdetaljer som e-post, bostedsadresse, mobilnummer og enhetsidentifikasjon (for app).
 • Opplysninger knyttet til kjøpshistorikk, for eksempel:
  • I hvilken butikk et kjøp har blitt foretatt.
  • Opptjent, innløst og utløpt bonus.
  • Din «vane-butikk», der du har handlet flest ganger.
 • Opplysninger knyttet til medlemskapet, for eksempel:
  • Medlemsnummer og medlemskort.
  • Innmeldingstidspunkt samt tidsstempel for aksept av vilkår og betingelser.
  • Tidsstempel for endring og oppdatering av informasjon og innstillinger på din profil, for eksempel motta kommunikasjon på SMS eller epost.
  • Registreringsbutikk (hvis du har meldt deg inn i butikk).
  • Personlige fordeler og tilbud, for eksempel bursdagsgave-kupong.
 • Aktivitetshistorikk
  • E-post (mottatt, åpnet og eventuelle linker klikket på)
  • SMS (mottatt og eventuelle linker klikket på)

Behandlingsaktiviteter

For å oppfylle vilkårene i medlemskapsavtalen og for å levere den servicen medlemmene forventer brukes personopplysninger i våre behandlingsaktiviteter, som er:

 • Administrere medlemskap, innmeldinger og utmeldinger.
 • Administrere innstillinger og andre personopplysninger på din profil.
 • Utøve individuelle rettigheter som innsyn, korrigering av opplysninger, ol. (via kundeservice).
 • Varsle om endringer i tjenestene eller vilkårene.
 • Besvare forespørsler relatert til tjenestene, vilkårene eller behandling av Personopplysninger.
 • Analysere medlemshistorikk for å lære mer om medlemmene, forbedre tjenestene, bli bedre på markedsføring og kunne gi deg mer relevante personlige tilbud.
 • Formidle informasjon, for eksempel:
  • Nyhetsbrev, SMS, kampanjer og medlemstilbud. Innhold kan for eksempel være basert på hva du har kjøpt, i hvilken butikk du har handlet og hva du har klikket på i et tidligere nyhetsbrev.
  • Kommunikasjon basert på kjøp, status på medlemskap, fordeler, bonus og liknende.
  • Tilpasset markedsføring på Facebook, Snapchat, Google og andre digitale bannere. Om du ikke ønsker tilpassede annonser i sosiale medier kan du selv endre dette. Både Facebook, Snapchat og Google har dette tilgjengelig under Innstillinger på din profil.

Administrasjon av personopplysninger

Som medlem av Club VITA får du din personlige medlemsside, hvor du logger deg inn med ditt mobilnummer og selvvalgt passord. Her kan du se og oppdatere din personlige informasjon og innstillinger, holde oversikt over din kjøpshistorikk og opptjente poeng.

På medlemssiden kan du endre dine innstillinger til kommunikasjon og via kundeservice kan du til enhver tid:

 • Be om innsyn i dine Personopplysninger.Endre dine Personopplysninger.
 • Be om sletting av dine Personopplysninger
 • Be om begrensning av, eller protestere mot behandling.
 • Be om overføring av dine Personopplysninger.
 • Avslutte medlemskapet.

Lagringstid

VITA Group AS oppbevarer Personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes eller anonymiseres personopplysninger når medlemskapet avsluttes eller du ikke har foretatt et registrert medlemskjøp de seneste 24 månedene.

Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre Personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta VITA Group AS sine berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av Personopplysninger er av stor betydning for VITA Group AS. Vi jobber kontinuerlig med å ivareta sikkerheten og beskytte Personopplysninger mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter, eksternt og internt. Våre sikkerhetsrutiner omfatter beskyttelse av personell, data, IT-systemer og infrastruktur, interne og eksterne nettverk samt kontorbygg og tekniske anlegg.

Overføring av personopplysninger

Ingen ekstern tredjepart kan bruke dine Personopplysninger til eget formål. VITA Group AS kan utlevere Personopplysninger til Databehandlere som utfører tjenester for VITA Group AS. Databehandlerne vil kun bruke Personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for, eller for å utføre tjenestene for VITA Group AS. Forholdet til slike tredjepartsleverandører er regulert i Databehandleravtaler. Utlevering av Personopplysninger til offentlige organer forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk.

En liste over de Databehandlerne VITA Group AS bruker finner du her.

Klagerett

Dersom du mener at VITA Group AS sin behandling av Personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til VITA Group AS direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss via kundeservice på epost kundeservice@vita.no, telefon +47 225 76 950 (vanlig takst) eller brev til VITA Group AS, Postboks 6013 Etterstad, 0601 Oslo. Vår Kundeservice kan også sette deg i kontakt med VITA Group AS sitt personvernombud.

Endring av denne personvernerklæringen

VITA Group AS forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen hvis nødvendig. Den nyeste og gjeldende versjonen av personvernerklæringen er til enhver tid tilgjengelig på VITA.NO eller på forespørsel. Vi vil varsle medlemmer om eventuelle endringer i personvernerklæringen som angår eller påvirker medlemskapet.

 

Publisert dato: 14.05.2021