Fri frakt over 249,-
Lynrask levering
Klikk og hent på 30 minutter
Eksklusive medlemstilbud

VITA Venn medlemsvilkår og personvernerklæring

Vilkår og betingelser

Før du melder deg inn i VITA Venn er det viktig at du leser vilkår og betingelser for medlemskapet, så du vet hva du sier ja til og forstår hvordan vi i VITA behandler dine personopplys

GENERELT OM FORDELSPROGRAMMET OG VITA Venn

VITA Venn er et gjensidig fordelsprogram hvor formålet er at både du som medlem og VITA oppnår fordeler av medlemskapet. Både medlemmet og VITA forplikter seg i henhold til medlemsavtalens vilkår og betingelser. For medlemmet innebærer dette å stille sin handels- og kommunikasjonshistorikk til rådighet for VITA, mens VITA forplikter seg til å gi medlemmet bonus og de til enhver tid gjeldende fordeler. VITA vil bruke medlemshistorikken som grunnlag for analyse, læring og markedsføring, og for å kunne gi deg personlige tilbud.

Du må være minst 15 år gammel for å bli medlem av VITA Venn, ha et norsk mobilnummer og en e-postadresse.
Du kan melde deg inn i VITA Venn i våre butikker, eller på VITA.NO. Det koster ingenting å bli medlem av VITA Venn. Medlemskap gir deg bonus på alt du handler i alle VITA-butikker, samt i vår nettbutikk VITA.NO Du må oppgi mobilnummer enten ved kjøp på VITA.NO eller når du handler i butikk hvis du ønsker at dine kjøp skal registreres og inngå i beregning av bonuspoeng.

Du kan til enhver tid avslutte medlemskapet uten ytterligere forpliktelser. Medlemskapet forutsetter som utgangspunkt at du aksepterer målrettet markedsføring på e-post, SMS og digital annonsering, men i henhold til Markedsføringsloven kan du styre dette selv på Mine Sider på VITA.NO.

VITA Group AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene for VITA Venn, samt helt å kunne avslutte VITA Venn. Hvis VITA Group AS ikke er i stand til å oppfylle en av forpliktelsene sine som følge av en hendelse utenfor rimelig kontroll, for eksempel konkurs eller virksomhetsoverdragelse, oppheves disse vilkår og betingelser med umiddelbar virkning.

BONUS OG FORDELER

Alle medlemmer i VITA Venn vil motta medlemstilbud og medlemsbonus knyttet til kjøp. Du opptjener poeng på alle dine kjøp på VITA.NO og i VITA-butikker, unntatt ved kjøp av gavekort.

1 krone = 1 poeng.

For hver 1000,- poeng, vil du motta en bonussjekk på 40,- kroner.

Poengene oppdateres løpende og er basert på dine opptjente poeng de siste 12 månedene. Bonussjekker kan ikke veksles inn i kontanter, brukes til kjøp av gavekort eller brukes på kjøp hvor totalt beløp er lavere enn verdien av bonussjekken. Bonussjekker kan ikke veksles inn i kontanter, brukes til kjøp av gavekort eller på kjøp hvor totalt beløp er lavere enn verdien av bonussjekken. Brukte bonussjekker kan ikke gis tilbake.


GYLDIGHET FOR POENG OG BONUSSJEKKER

Poeng du har opptjent for et kjøp utløper etter 12 måneder fra den dagen kjøpet ble gjennomført. Du kan følge med på poengsaldo på Mine Sider på VITA.NO. Ved utmelding av VITA Venn vil alle poeng og bonussjekker bli slettet automatisk.
En bonussjekk opprettes automatisk når du har handlet for 1000,- kroner. Fra denne dato vil bonussjekken være gyldig i 2 måneder. For øvrige tilbud og rabatter gjelder egne betingelser. Husk derfor å sjekke utløpsdato for særskilte tilbud og rabatter.


INNMELDING

Ved innmelding i butikk oppgir du ditt mobilnummer i kassen. Du vil deretter motta en SMS med en link til VITA Venn sin medlemsregistreringsside. Der kan du fullføre innmeldingen ved å:
·       Oppgi navn og e-postadresse.
·       Lage et personlig passord.
·       Akseptere våre vilkår og betingelser.
 
Samme opplysninger må oppgis ved innmelding på VITA.NO.
Du blir først registrert som nytt medlem når vilkår og betingelser er akseptert.


Inaktivt medlem:

Ved inaktivt medlemskap (dvs. ingen registrerte medlemskjøp) i mer enn 36 måneder vil du automatisk bli utmeldt av VITA Venn. Varsel om dette sendes ut i forkant, senest 1 måned før. På grunn av våre rutiner for informasjonssikkerhet og sikker lagring av data, kan det ta inntil 30 dager etter avslutning av medlemskap før alle Personopplysninger er slettet i alle våre systemer.


AVSLUTTE MEDLEMSKAP

Hvis du ikke lenger ønsker å være medlem av VITA Venn, kan du melde deg ut ved å trykke på «meld ut»-knappen på Mine Sider. Du vil få opp et skjema hvor du må fylle ut e-post og mobilnummer som er registrert på ditt medlemskap for at medlemskapet ditt skal bli slettet. Om ikke disse stemmer med det som er registrert, vil kundeservice kontakte deg for riktig informasjon. Du vil til slutt motta en bekreftelse fra kundeservice@vita.no på at medlemskapet ditt er slettet.
Misbruk av medlemskapet eller uakseptabel adferd i våre butikker (f.eks. tyveri eller svindel) kan føre til at du meldes ut av VITA Venn, samt til inndragelse av opptjente poeng.
NB! Når medlemskapet avsluttes mister du alle opptjente poeng og eventuelle bonussjekker som ikke har blitt innløst.


IKKE FULLFØRT INNMELDING

Dersom innmeldingen ikke fullføres vil ditt mobilnummer bli lagret i vårt system inntil du fullfører innmeldingen, og i maksimum 10 dager. Mobilnummer blir lagret for å kunne gi deg poeng for ditt siste kjøp før du fullfører innmeldingen.
Dersom du ikke fullfører innmeldingen innen 10 dager, vil ditt mobilnummer og kjøpshistorikk, inkludert eventuelt oppspart bonus bli slettet. På grunn av våre rutiner for informasjonssikkerhet og sikker lagring av data, kan det ta inntil 30 dager før alle Personopplysninger er slettet i alle våre systemer.
Vi vil kunne sende påminnelser om å fullføre ditt medlemskap på SMS.


MÅLRETTET MARKEDSFØRING

Medlemskapet i VITA Venn forutsetter som utgangspunkt at du aksepterer målrettet markedsføring på e-post, SMS og digital annonsering. Eksempler på dette kan være kommunikasjon med tilbud, fordeler og nyheter, samt invitasjoner til ulike butikkarrangementer. Kommunikasjon kan eksempelvis baseres på demografi, kjøps- og aktivitetshistorikk.
Dersom du ikke ønsker å motta målrettet markedsføring, kan du til enhver tid endre innstillingene dine på Mine Sider på VITA.NO. Ønsker du ikke at personopplysningene dine blir brukt til analyseformål må du avslutte ditt medlemskap.
 

Personvernerklæring 

HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER I VITA VENN

VITA Group AS er i henhold til Personvernregelverket (Personopplysningsloven og EU-forordning 2016/679 – General Data Protection Regulation), behandlingsansvarlig for medlemmer i VITA Venn. Nedenfor finner du en oversikt over hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

Definisjoner

 • Person er en identifiserbar fysisk person, for eksempel en kunde eller kontaktperson.
 • Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en Person.
 • Behandlingsansvarlig er den som definerer formålet for behandlingen av Personopplysningene og som har avtaler med Personer.
 • En Databehandler behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert av en Databehandleravtale (DBA) mellom Behandlingsansvarlig og Databehandleren.
 • Anonyme data er data hvor alle identifiserende elementer er fjernet, noe som gjør det umulig å knytte dataene til en person.

Personopplysninger som behandles og lagres

Ved inngåelse av medlemskap i VITA Venn aksepterer du vilkårene og betingelsene for medlemskapet, inkludert behandling og lagring av de personopplysningene du har oppgitt. Dette lagres og dokumenteres med et tidsstempel. Følgende opplysninger kan behandles og lagres i forbindelse med medlemskapet:
 • Alminnelige Personopplysninger som navn, fødselsdato og kjønn.
 • Kontaktdetaljer som e-post, bostedsadresse og mobilnummer
 • Opplysninger knyttet til kjøpshistorikk, for eksempel:
  • I hvilken butikk et kjøp har blitt foretatt.
  • Opptjent, innløst og utløpt bonus.
  • Din «vane-butikk», der du har handlet flest ganger
 • Opplysninger knyttet til medlemskapet, for eksempel:
  • Medlemsnummer og medlemskort.
  • Innmeldingstidspunkt samt tidsstempel for aksept av vilkår og betingelser.
  • Tidsstempel for endring og oppdatering av informasjon og innstillinger på Mine Sider, for eksempel motta kommunikasjon på SMS eller epost.
  • Registreringsbutikk (hvis du har meldt deg inn i butikk).
  • Personlige fordeler og tilbud, for eksempel bursdagsgave-kupong.
 • Aktivitetshistorikk
  • E-post (mottatt, åpnet og eventuelle linker klikket på)
  • SMS (mottatt og eventuelle linker klikket på)
  • Digital annonsering (visning og eventuelle linker klikket på)

Behandlingsaktiviteter

For å oppfylle vilkårene i medlemskapsavtalen og for å levere den servicen medlemmene forventer brukes personopplysninger i våre behandlingsaktiviteter, som er:
 • Administrere medlemskap, innmeldinger og utmeldinger.
 • Administrere innstillinger og andre personopplysninger på Mine Sider på VITA.NO.
 • Utøve individuelle rettigheter som innsyn, korrigering av opplysninger, ol. (via kundeservice).
 • Varsle om endringer i tjenestene eller vilkårene.
 • Besvare forespørsler relatert til tjenestene, vilkårene eller behandling av Personopplysninger.
 • Analysere medlemshistorikk for å lære mer om medlemmene, forbedre tjenestene, bli bedre på markedsføring og kunne gi deg mer relevante personlige tilbud.
 • Formidle informasjon, for eksempel:
  • Kampanjer og fordeler i nyhetsbrev, SMS og digital annonsering. Innhold kan være generelt eller basert på hva du har kjøpt, i hvilken butikk du har handlet og hva du har klikket på.
  • Informasjon om medlemskap som kjøp, status på medlemskap, fordeler, bonus og liknende.

Administrasjon av personopplysninger

Som medlem av VITA Venn får du din personlige medlemsside, hvor du logger deg inn med ditt mobilnummer og selvvalgt passord. Her kan du se og oppdatere personlig informasjon og innstillinger, og holde oversikt over din kjøpshistorikk og opptjente poeng.
På medlemssiden kan du endre dine innstillinger til kommunikasjon og via kundeservice kan du til enhver tid:
 • Be om innsyn i dine Personopplysninger.
 • Endre dine Personopplysninger.
 • Be om sletting av dine Personopplysninger
 • Be om begrensning av, eller protestere mot behandling.
 • Be om overføring av dine Personopplysninger.
 • Avslutte medlemskapet.

Lagringstid

VITA Group AS oppbevarer Personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes eller anonymiseres personopplysninger når medlemskapet avsluttes eller du ikke har foretatt et registrert medlemskjøp de seneste 48 månedene.
Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre Personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta VITA Group AS sine berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av Personopplysninger er av stor betydning for VITA Group AS. Vi jobber kontinuerlig med å ivareta sikkerheten og beskytte Personopplysninger mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter, eksternt og internt. Våre sikkerhetsrutiner omfatter beskyttelse av personell, data, IT-systemer og infrastruktur, interne og eksterne nettverk samt kontorbygg og tekniske anlegg.

 

Overføring av personopplysninger

Ingen ekstern tredjepart kan bruke dine Personopplysninger til eget formål. VITA Group AS kan utlevere Personopplysninger til Databehandlere som utfører tjenester for VITA Group AS. Databehandlerne vil kun bruke Personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for, eller for å utføre tjenestene for VITA Group AS. Forholdet til slike tredjepartsleverandører er regulert i Databehandleravtaler. Utlevering av Personopplysninger til offentlige organer forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk.
En liste over de Databehandlerne VITA Group AS bruker finner du her.

 

Klagerett

Dersom du mener at VITA Group AS sin behandling av Personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til VITA Group AS direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

 

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss via kundeservice på epost kundeservice@vita.no, telefon +47 225 76 950 (vanlig takst) eller brev til VITA Group AS, Postboks 6013 Etterstad, 0601 Oslo. Send mail til pvo@vita.no for å komme i kontakt med VITA Group AS sitt personvernombud.

 

Endring av denne personvernerklæringen

VITA Group AS forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen hvis nødvendig. Den nyeste og gjeldende versjonen av personvernerklæringen er til enhver tid tilgjengelig på VITA.NO eller på forespørsel. Vi vil varsle medlemmer om eventuelle endringer i personvernerklæringen som angår eller påvirker medlemskapet.
 
Publisert dato: 07.03.2023