Bærekraft

VITA skal bidra til å skape en mer bærekraftig verden ved å jobbe strukturert og kontinuerlig innen områder hvor vi kan gjøre en reell forskjell.

I VITA fokuserer vi på å bruke fornybar energi, gjenvinner avfall og velger de mest miljøvennlige logistikkløsningene. Vi har blant annet et svært energieffektivt lager med energibrennere, vi fører klimaregnskap og har redusert leveringsfrekvens av varer til butikkene som igjen reduserer vårt energiforbruk og CO2 -utslipp. Videre bruker vi Led lys i alle våre butikker, og vi har miljøvennlige poser som tilbys våre kunder. Når vi bygger nye butikker, eller pusser opp eksisterende, har vi fokus på gjenbruk av eksisterende innredning. Der vi må supplere med ny innredning velger vi kortreist tre fra Skandinavia og materialer som egner seg til gjenvinning.

VITA er medlem av Etisk Handel, som fungerer som et ressurssenter for oss når det kommer til bærekraftig handel og ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

I VITA finner du en rekke merker som har tatt bærekraft på alvor. Ett av disse merkene er Korres, som produseres i Hellas av lokale råvarer som er dyrket fram og høstet på mest mulig bærekraftig måte av Greske bønder. Produktene er inspirert av grunnleggerens lidenskap for Hellas, natur, vitenskap, farmasi og design, og Korres klassifiserer selv produktene som det beste av det beste innen «naturlig» hudpleie. Ifølge Giorgio Korres har merkevaren vært forkjempere for en bærekraftig tilnærming til hudpleie lenge før «grønn skjønnhet», «clean beauty» eller miljøfokus ble viktig.