Fri frakt over 249,-
Lynrask levering
Klikk og hent på 30 minutter
Eksklusive medlemstilbud

Bærekraft

grå2.jpg

VITA skal bidra til å skape en mer bærekraftig verden ved å jobbe strukturert og kontinuerlig innen områder hvor vi kan gjøre en reell forskjell.

I VITA fokuserer vi på å bruke fornybar energi, gjenvinner avfall og velger de mest miljøvennlige logistikkløsningene. Vi har blant annet et svært energieffektivt lager med energibrennere, vi fører klimaregnskap og har redusert leveringsfrekvens av varer til butikkene som igjen reduserer vårt energiforbruk og CO2 -utslipp. Videre bruker vi Led lys i alle våre butikker, og vi har miljøvennlige poser som tilbys våre kunder. Når vi bygger nye butikker, eller pusser opp eksisterende, har vi fokus på gjenbruk av eksisterende innredning. Der vi må supplere med ny innredning velger vi kortreist tre fra Skandinavia og materialer som egner seg til gjenvinning.

VITA er medlem av Etisk Handel, som fungerer som et ressurssenter for oss når det kommer til bærekraftig handel og ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

I VITA finner du en rekke merker som har tatt bærekraft på alvor. Ett av disse merkene er Korres, som produseres i Hellas av lokale råvarer som er dyrket fram og høstet på mest mulig bærekraftig måte av Greske bønder. Produktene er inspirert av grunnleggerens lidenskap for Hellas, natur, vitenskap, farmasi og design, og Korres klassifiserer selv produktene som det beste av det beste innen «naturlig» hudpleie. Ifølge Giorgio Korres har merkevaren vært forkjempere for en bærekraftig tilnærming til hudpleie lenge før «grønn skjønnhet», «clean beauty» eller miljøfokus ble viktig.

Åpenhetslovengrå2.jpg

VITA tar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor. Vi opererer i en bransje hvor det på noen områder har vært utfordrende å dokumentere ryddighet og orden hos underleverandører, og vi arbeider derfor med både arbeidsvilkår og gode systemer for dokumentasjon.

Vi har et stort antall leverandører, og vårt styre har bedt om at vi nå prioriterer leverandørdialoger for å forstå hvilke risiko og sårbarheter som eksisterer for ansatte hos dem og i lavere ledd av våre leverandørkjeder. Vi gjør det samme med andre kontraktpartnere også, i tillegg til at menneskerettigheter og arbeidsforholdene i egen organisasjon vil få styrket oppmerksomhet i årlige risikoprosesser, prosjektplanlegging og ansattdialoger. Risiko- og sårbarhetsanalyser vil danne grunnlag for utforming og prioritering av tiltak for å bidra til å bedre forholdene i vår egen virksomhet, og dessuten i bransjen samt i opp- og nedstrømsvirksomheter. Det er disse prosessene som samlet vil utgjøre VITAs aktsomhetsvurderinger i åpenhetslovens forstand.  
                                                                                            
Vi begynner med en overordnet kartlegging av alle våre direkte kontraktpartnere (leverandører og andre). Denne kartleggingen vil danne grunnlaget for videre undersøkelser. Det vil ta noe tid å få slik oversikt og informasjon som vi trenger for å kunne gjøre sikrere risikovurderinger, men vi vil til enhver tid være åpne om hvordan vi går frem og hvilke risikoområder vi anser viktigst. Dette bildet vil naturlig nok utvikle seg etter hvert som vi får mer informasjon og erfaring med egne fakta og åpenhetslovens system.
 

Våre rapporter og retningslinjergrå2.jpg

Vi ser frem til en god publikumsdialog om de tema åpenhetsloven skal fremme. Dersom du har spørsmål om åpenhetsloven eller andre relaterte henvendelser kan du alltid sende en e-post til kundeservice@vita.no!

Oppdatert: 24.08.2023