Vilkar og betingelser Instagram

Vi i Vita elsker å se at dere deler bilder av produktene våre i sosiale medier, og ønsker veldig gjerne å bruke bildene i våre kanaler. Dette kan være i Sosiale Medier, i nyhetsbrev og på VITA.NO. Vi spør selvfølgelig om lov før vi gjør dette og sender deg en forespørsel som du aksepterer ved å svare med #JAVITA.

Med dette aksepterer du følgende:

Du gir Vita Group AS (Org. nr. 923 592 784)- heretter kalt Vita, en ikke-eksklusiv, kostnadsfri og verdensomspennende rett til å bruke bildene til markedsføringsformål.

Du aksepterer da at:

  1. Du eier rettighetene til bildene dine, men vi får etter din tillatelse lov til å bruke disse i våre kanaler.

  2. Hvis noen andre er med på bildet må de selv akseptere disse vilkårene.

Du garanterer at du eier eller kontrollerer rettighetene til materialet du har godkjent, og at du har tillatelse fra personer/personen som vises på bildene. Videre bekrefter du at du er en person (dvs. ikke et selskap), du er minst 18 år gammel eller har samtykke fra foreldre, og at Vitas bruk av bildene dine ikke vil krenke rettigheter fra en tredjepart eller noen lov.

Deretter frigjør du Vita fra alle forpliktelser til å betale deg for bruken av bildene og deres immaterielle rettigheter i forbindelse med de ovenfor beskrevne bruksformene. Du frigjør også Vita og alle personer som handler hos oss for alle krav, erstatning og forpliktelser av noe slag i forbindelse med bruken av bildene som beskrevet ovenfor.

Ved å svare oss med hashtag #JAVITA, godtar du at du har lest og forstått de ovennevnte vilkårene. Du kan alltid kontakte oss hvis du har noen spørsmål rundt dette ved å sende oss en e-post til kundeservice@vita.no.

Du kan alltid ta fra oss rettighetene til å bruke bildene dine ved å sende oss en forespørsel om dette.