for a million
kinds of beautiful
Meny

Etisk handel

VITA ønsker å være en samfunnsansvarlig bedrift og har vært medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) siden 2010. Det betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Gjennom vårt medlemskap ønsker vi å stadig styrke innsatsen vår for å forbedre arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede. På denne måten vil vi bidra til en mer bærekraftig utvikling. Vi ønsker også å bidra til en styrket oppslutning om etisk handel generelt.

Ved å være medlem av IEH har vi forpliktet oss til å jobbe aktivt for forbedringer i vår leverandørkjede. Dette arbeidet gjøres basert på IEHs etiske retningslinjer for innkjøp. Ved å være medlem har vi også forpliktet oss til årlig å rapportere til IEH om vårt arbeid med etisk handel. På denne siden kan du lese vår årsrapport, samt retningslinjer for innkjøp og etisk handel.

Årsrapport IEH

VITAs retningslinjer for etisk handel

Medlemsbevis Etisk Handel

www.etiskhandel.no 

IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel.

Mine favoritter

Det finnes ingen produkter som svarer til valgene.